Cách khắc phục sự cố âm thanh PS4 không hoạt động [Easy Guide]

Vấn đề ‘Âm thanh PS4 không hoạt động’ là gì?

Nếu bạn đang trải nghiệm ‘Âm thanh PS4 không hoạt động‘vấn đề khi cố gắng chơi trò chơi trên bảng điều khiển PS4, thì bạn đã đến đúng chỗ cho giải pháp. Tại đây, bạn sẽ được gialaipc hướng dẫn các bước / phương pháp đơn giản để giải quyết vấn đề. Hãy cùng gialaipc bắt đầu cuộc thảo luận.

PlayStation 4 (PS4): PlayStation 4 hoặc PS4 là bảng điều khiển trò chơi điện tử tại nhà được thiết kế và phát triển bởi Sony Laptop Leisure. PS4 là sự kế thừa của PlayStation 3 hoặc PS3. Bảng điều khiển PS4 có Bộ xử lý tăng tốc AMD (APU) được xây dựng trên kiến ​​trúc x86-64 và chú trọng nhiều hơn vào tương tác xã hội và tích hợp với các thiết bị và dịch vụ khác. Bảng điều khiển này hỗ trợ video Dải động cao HDR10 và phát lại đa phương tiện độ phân giải 4K.

Tuy nhiên, một số người dùng đã báo cáo rằng họ phải đối mặt với ‘Âm thanh PS4 không hoạt động‘vấn đề trong khi họ cố gắng sử dụng tính năng âm thanh trên PS4 trong khi chơi sport. Sự cố này cho biết không có sự cố âm thanh nào trong Bảng điều khiển PS4/ controller hoặc với trò chơi bạn đang cố gắng chơi đó là lý do tại sao lại gặp phải sự cố. Sự cố âm thanh này có thể xảy ra do sự cố trong trò chơi bạn đang cố chơi hoặc trong bảng điều khiển / bảng điều khiển PlayStation 4 (PS4).

Trước khi khắc phục sự cố, bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố bằng cách khởi động lại bảng điều khiển PS4 của mình. Điều này sẽ khắc phục mọi sự cố / trục trặc tạm thời trong PS4. Nếu khởi động lại bảng điều khiển không hiệu quả với bạn, thì bạn có thể thử các phương pháp / hướng dẫn của chúng tôi để giải quyết vấn đề. Các lý do có thể đằng sau sự cố Không có âm thanh này trong PS4 có thể do thiết bị đầu vào / đầu ra âm thanh sai được chọn làm mặc định trong cài đặt Thiết bị âm thanh của PS4. Bạn có thể kiểm tra và định cấu hình Cài đặt thiết bị âm thanh trong PS4 để khắc phục sự cố.

Trình điều khiển âm thanh đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa card âm thanh (phần cứng) và hệ điều hành được cài đặt trong thiết bị của bạn. Đảm bảo rằng trình điều khiển âm thanh được cài đặt đúng cách trong PS4 và cập nhật phiên bản trình điều khiển mới nhất và chính xác. Cập nhật trình điều khiển âm thanh lên phiên bản mới nhất có thể giải quyết lỗi trong trình điều khiển và khắc phục sự cố âm thanh.

Một lý do có thể khác đằng sau ‘Chia sẻ âm thanh PS4 không hoạt động‘vấn đề có thể là Phần mềm Hệ thống đã lỗi thời hoặc bị hỏng trên bảng điều khiển PS4 của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể cố gắng giải quyết sự cố bằng cách cập nhật Phần mềm Hệ thống lên phiên bản mới nhất trong PS4 hoặc khôi phục PS4 về cài đặt gốc mặc định. Ngoài ra, bạn nên đảm bảo rằng không có vấn đề gì với kết nối giữa các thiết bị của bạn. Hãy đi tìm giải pháp.

Làm thế nào để khắc phục sự cố âm thanh PS4 không hoạt động trong Home windows 10?

Phương pháp 1: Chuyển đầu vào của màn hình

Sự cố này có thể xảy ra do sự cố tín hiệu kênh đầu vào âm thanh. Đảm bảo rằng các kênh đầu vào âm thanh vào đúng cổng. Bạn có thể cố gắng khắc phục sự cố bằng cách chuyển các kênh đầu vào trên màn hình của bạn như TV / màn hình, sau đó chuyển trở lại. Ví dụ: nếu PS4 của bạn được kết nối với cổng HDMI 1 trên TV / màn hình, thì bạn có thể chuyển kênh đầu vào sang cổng HDMI 2, sau đó chuyển đầu vào trở lại cổng HDMI 1. Sau đó, khởi động lại trò chơi và kiểm tra xem lỗi đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 2: Kiểm tra xem thiết bị PS4 và màn hình của bạn có được kết nối đúng cách không

Sự cố này có thể xảy ra do kết nối kém giữa PS4 và màn hình của bạn như TV / Màn hình. Bạn nên đảm bảo rằng không có vấn đề gì với kết nối giữa bảng điều khiển PS4 và TV / màn hình.

Bước 1: TẮT PS4 và màn hình của bạn như TV / màn hình

Bước 2: Ngắt kết nối cáp HDMI và cáp nguồn khỏi cả hai

Bước 3: Bây giờ, hãy kiểm tra cáp và các cổng tương ứng trên thiết bị và loại bỏ bất kỳ vật thể lạ nào nếu bạn thấy

Bước 4: Sau đó, cắm cáp và đảm bảo rằng cáp được cắm đúng vào các cổng chính xác.

Bước 5: Sau đó, khởi động lại PS4 và màn hình của bạn như TV / Màn hình và kiểm tra xem vấn đề âm thanh đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 3: Định cấu hình cài đặt thiết bị âm thanh trên PS4

Bạn có thể kiểm tra và thay đổi cài đặt thiết bị âm thanh trong PS4 để khắc phục sự cố. Hãy thử.

Bước 1: Trên màn hình chính của bảng điều khiển PS4, nhấn nút ‘Lên’ trên bộ điều khiển để chuyển đến khu vực chức năng

Bước 2: Bây giờ, đi tới ‘Cài đặt> Thiết bị> Thiết bị âm thanh> Đầu ra cho tai nghe> Tất cả âm thanh’

Bước 3: Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại trò chơi của bạn và kiểm tra xem vấn đề No Sound đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 4: Định cấu hình cài đặt đầu ra âm thanh trên PS4

Như đã đề cập, cài đặt đầu ra âm thanh sai hoặc đầu ra âm thanh được chọn sai trong cài đặt âm thanh trên PS4 có thể gây ra sự cố này. Bạn có thể định cấu hình cài đặt đầu ra âm thanh để khắc phục sự cố.

Bước 1: Trên màn hình chính của bảng điều khiển PS4, nhấn nút ‘Lên’ trên bộ điều khiển để chuyển đến khu vực chức năng

Bước 2: Bây giờ, đi tới ‘Cài đặt> Âm thanh và màn hình> Cài đặt đầu ra âm thanh> Cổng đầu ra chính> Đầu ra kỹ thuật số (Quang học)’

Bước 3: Đánh dấu vào tất cả các hộp kiểm để chọn tất cả các định dạng của thiết bị âm thanh của bạn và sau đó nhấn ‘OK’

Bước 4: Chọn ‘Định dạng âm thanh (Ưu tiên)> Dòng bit (Dolby)’, sau đó kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 5: Cập nhật phần mềm hệ thống trên PS4

Phần mềm hệ thống lỗi thời trên PS4 có thể là một trong những lý do có thể gây ra sự cố. Bạn có thể cập nhật Phần mềm Hệ thống trên PS4 lên phiên bản mới nhất để giải quyết vấn đề.

Bước 1: Trên màn hình chính của PS4, nhấn nút ‘Lên’ trên bộ điều khiển để chuyển đến khu vực chức năng

Bước 2: Bây giờ, đi tới ‘Cài đặt> Cập nhật phần mềm hệ thống’ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phần mềm hệ thống cho PS4 của bạn. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối với web ổn định trong quá trình cập nhật.

Bước 3: Sau khi cập nhật, hãy khởi động lại bảng điều khiển PS4 của bạn và kiểm tra xem sự cố chia sẻ âm thanh PS4 không hoạt động đã được giải quyết chưa.

Phương pháp 6: Khôi phục PS4 của bạn về cài đặt gốc mặc định

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thì bạn có thể cố gắng giải quyết sự cố bằng cách thực hiện khôi phục hệ thống PS4 về mặc định ban đầu.

Bước 1: Nhấn nút ‘Nguồn’ trên bảng điều khiển PS4 của bạn để TẮT

Bước 2: Bây giờ, nhấn và giữ nút ‘Nguồn’ và tiếp tục giữ nút ‘Nguồn’ cho đến khi bạn nghe thấy hai tiếng bíp từ PS4 của mình. Sau đó, nhả nút ‘Nguồn’

Bước 3: Kết nối bộ điều khiển của bạn với PS4 bằng cáp USB, nhấn nút ‘PS’ trên bộ điều khiển của bạn và chọn tùy chọn ‘Khôi phục về cài đặt mặc định’ và chọn tùy chọn ‘Có’ để xác nhận khôi phục

Bước 4: Chờ để kết thúc quá trình. Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại bảng điều khiển PS4 của bạn và khởi chạy lại trò chơi và kiểm tra xem sự cố Không có âm thanh trong PS4 có được giải quyết hay không.

Phương pháp 7: Cập nhật Trình điều khiển âm thanh trong Home windows 10 PC

Nếu bảng điều khiển PS4 của bạn được kết nối với máy tính Home windows 10 và gặp sự cố Không có âm thanh, thì có thể có sự cố với trình điều khiển âm thanh trong máy tính Home windows 10 của bạn, đó là lý do tại sao bạn không gặp sự cố âm thanh. Bạn có thể cập nhật trình điều khiển âm thanh lên phiên bản cập nhật mới nhất để khắc phục sự cố.

Bước 1: Trong Home windows 10, nhấn phím ‘Home windows + X’ trên bàn phím và chọn ‘Trình quản lý thiết bị’

Bước 2: Định vị và mở rộng danh mục ‘Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi’

Bước 3: Tìm và nhấp chuột phải vào trình điều khiển card âm thanh của bạn và chọn ‘Cập nhật trình điều khiển’. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật trình điều khiển. Sau khi cập nhật, hãy khởi động lại máy tính Home windows 10 của bạn và kiểm tra xem vấn đề No Sound có được giải quyết hay không.

Tải xuống hoặc cài đặt lại bản cập nhật trình điều khiển card âm thanh trong Home windows 10 PC [Automatically]

Bạn cũng có thể thử cập nhật tất cả trình điều khiển Home windows bao gồm trình điều khiển card âm thanh lên phiên bản cập nhật mới nhất bằng cách sử dụng ‘Công cụ cập nhật trình điều khiển tự động’. Phần mềm này sẽ tự động tìm và tải xuống các bản cập nhật mới nhất cho tất cả các trình điều khiển Home windows, sau đó cài đặt chúng vào máy tính. Bạn có thể tải công cụ này thông qua nút / liên kết bên dưới.

⇓ Nhận công cụ cập nhật trình điều khiển tự động

Khắc phục sự cố PC Home windows bằng ‘Công cụ sửa chữa PC’ [Recommended Solution]

Nếu sự cố này xảy ra trong PS4 của bạn được kết nối với PC Home windows, thì có thể có một số sự cố trong máy tính Home windows của bạn khiến PS4 không phát ra âm thanh. Vì vậy, bạn có thể khắc phục sự cố PC Home windows bằng ‘Công cụ sửa chữa PC’. Phần mềm này cung cấp cho bạn khả năng tìm và sửa lỗi BSOD, lỗi EXE, lỗi DLL, sự cố với chương trình / ứng dụng, sự cố phần mềm độc hại hoặc vi rút, tệp hệ thống hoặc sự cố đăng ký và các sự cố hệ thống khác chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn có thể tải công cụ này thông qua nút / liên kết bên dưới.

⇓ Nhận Công cụ sửa chữa PC

Sự kết luận

Tôi chắc chắn bài đăng này đã giúp bạn trên Cách khắc phục sự cố âm thanh PS4 không hoạt động với một số bước / phương pháp đơn giản. Bạn có thể đọc và làm theo hướng dẫn của chúng tôi để làm như vậy. Đó là tất cả. Đối với bất kỳ đề xuất hoặc thắc mắc nào, vui lòng viết vào khung bình luận bên dưới.

Related Posts

Review đánh giá về sự hấp dẫn của trò chơi bắn cá tiên tại Go88

Trò chơi bắn cá đã trở thành một trong những trò chơi được yêu thích nhất trong thời gian gần đây. Với tính chất phiêu lưu, kết…

Sicbo 789club – Trò chơi cá cược hấp dẫn nhất hiện nay

Sicbo 789club là một trong những trò chơi cá cược được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam. Với đồ họa đẹp mắt, âm thanh sống động…

Top 5 game nổ hũ làm mưa làm gió trên Hitclub

Trên nền tảng Hitclub, top 5 game nổ hũ đã tạo nên cơn sốt và làm mưa làm gió trong cộng đồng người chơi. Những trò chơi…

ống Kính Ef Và Rf

Ống kính EF và RF: Định nghĩa và sự khác biệt

Tìm hiểu sự khác nhau giữa ống kính EF và RF của Canon. Bài viết đầy đủ và chi tiết về ống kính ef và rf cho máy ảnh của bạn.

Driver Intel Ac 9560

Giới thiệu về driver Intel AC 9560 – Tìm hiểu về một phần quan trọng của máy tính

Nếu bạn là người dùng máy tính, chắc hẳn bạn đã nghe nói về driver Intel AC 9560. Đây là một thành phần quan trọng của máy…

Sm Bus Controller Driver Windows 7

Hướng dẫn cài đặt SM Bus Controller driver cho Windows 7

Huong dan cai dat sm bus controller driver cho Windows 7 de giai quyet van de lien quan den bo dieu khien va tang toc do hoat dong he thong. Tai driver ngay!