Round() trong Python: Giải thích khái niệm và cách sử dụng

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hàm round() là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất trong Python. Nhưng bạn đã biết hàm round() được sử dụng như thế nào và tác dụng của nó là gì không?

Khái niệm và cách sử dụng hàm round() trong Python

Một hình ảnh sáng tạo của một cái máy tính có nút tròn và đoạn mã Python được viết xung quanh, tượng trưng cho việc sử dụng hàm round() trong Python.
Một hình ảnh sáng tạo của một cái máy tính có nút tròn và đoạn mã Python được viết xung quanh, tượng trưng cho việc sử dụng hàm round() trong Python.

Hàm round() trong Python được sử dụng để làm tròn số, từ số thập phân thành số nguyên, hoặc làm tròn số thập phân với số chữ số sau dấu phẩy xác định. Hàm này có cú pháp đơn giản và dễ sử dụng như sau:

round(number[, ndigits])

Trong đó:

 • number: là số cần được làm tròn.
 • ndigits: là số chữ số sau dấu phẩy thập phân. Tham số này là tùy chọn. Nếu không có tham số này, số sẽ được làm tròn thành số nguyên gần nhất.

Ví dụ:

round(3.1415926535, 2)

Kết quả sẽ là 3.14.

Tác dụng và ý nghĩa của hàm round() trong Python

Hàm round() trong Python có tác dụng chính là làm tròn số để giúp cho các phép tính và xử lý số học được chính xác hơn. Hàm này cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến tiền tệ hoặc đo lường, nơi mà các giá trị số cần được làm tròn đến một số lượng chữ số sau dấu phẩy xác định.

Với khái niệm và cách sử dụng hàm round() trong Python đã được giải thích, bạn có thể áp dụng chúng vào công việc lập trình của mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý số học nhanh chóng và chính xác hơn.

Cách sử dụng hàm round() trong Python

Cú pháp và tham số của hàm round() trong Python

Cú pháp của hàm round() trong Python đã được giới thiệu ở phần trước, đó là:

round(number[, ndigits])

Với tham số:

 • number: là số cần được làm tròn.
 • ndigits: là số chữ số sau dấu phẩy thập phân. Tham số này là tùy chọn. Nếu không có tham số này, số sẽ được làm tròn thành số nguyên gần nhất.

Các ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm round() trong Python

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm round() trong Python:

Ví dụ 1: Làm tròn số thập phân

# làm tròn số thập phân đến 2 chữ số sau dấu phẩy
print(round(3.1415926535, 2))
# kết quả: 3.14

Ví dụ 2: Làm tròn số nguyên

# làm tròn số nguyên gần nhất
print(round(3.5))
# kết quả: 4

# làm tròn số nguyên gần nhất
print(round(3.4))
# kết quả: 3

Ví dụ 3: Làm tròn số thập phân lên hoặc xuống

# làm tròn số thập phân lên
print(round(3.5, 0))
# kết quả: 4.0

# làm tròn số thập phân xuống
print(round(3.5, 0))
# kết quả: 3.0

Với những ví dụ trên, bạn có thể dễ dàng áp dụng cách sử dụng hàm round() trong Python vào công việc lập trình của mình.

Các trường hợp sử dụng hàm round() trong Python

Hàm round() trong Python có thể được sử dụng để làm tròn số nguyên và số thập phân, làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy xác định, hoặc làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn lên hoặc làm tròn xuống.

Làm tròn số nguyên và số thập phân

Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số nguyên và số thập phân, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các giá trị số thành các giá trị số nguyên hoặc số thập phân tương ứng.

Ví dụ, nếu bạn muốn làm tròn số 3.7 thành số nguyên gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm round() như sau:

round(3.7)

Kết quả sẽ là 4.

Làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy xác định

Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy xác định, bạn có thể chọn số lượng chữ số sau dấu phẩy để làm tròn.

Ví dụ, nếu bạn muốn làm tròn số 3.1415926535 thành số có 2 chữ số sau dấu phẩy, bạn có thể sử dụng hàm round() như sau:

round(3.1415926535, 2)

Kết quả sẽ là 3.14.

Làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn lên hoặc làm tròn xuống

Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn lên hoặc làm tròn xuống, bạn có thể chỉ định hướng làm tròn.

Ví dụ, nếu bạn muốn làm tròn số 3.1415926535 thành số có 3 chữ số sau dấu phẩy và làm tròn lên, bạn có thể sử dụng hàm round() như sau:

round(3.1415926535, 3)

Kết quả sẽ là 3.142.

Tóm lại, hàm round() trong Python có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến làm tròn số nguyên và số thập phân, làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy xác định, hoặc làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn lên hoặc làm tròn xuống.

So sánh hàm round() và các hàm tương tự trong Python

Trong Python, có nhiều hàm tương tự với hàm round(), như hàm ceil(), floor(), trunc() và int(). Tuy nhiên, mỗi hàm có cách hoạt động và ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số so sánh giữa hàm round() và các hàm tương tự:

So sánh hàm round() với hàm ceil() và floor()

Hàm ceil() trong Python được sử dụng để làm tròn một số thập phân lên thành số nguyên gần nhất, còn hàm floor() được sử dụng để làm tròn một số thập phân xuống thành số nguyên gần nhất. So sánh với hàm round(), hàm ceil() sẽ làm tròn số thập phân lên đến số nguyên gần nhất, trong khi hàm floor() sẽ làm tròn số thập phân xuống đến số nguyên gần nhất.

Ví dụ:

import math

print(math.ceil(3.14)) # 4
print(math.floor(3.14)) # 3
print(round(3.14)) # 3

So sánh hàm round() với hàm trunc() và int()

Hàm trunc() trong Python được sử dụng để cắt bỏ phần thập phân của một số, còn hàm int() được sử dụng để chuyển đổi một số thành số nguyên. So sánh với hàm round(), hàm trunc() sẽ cắt bỏ phần thập phân của số, trong khi hàm int() sẽ chuyển đổi số thành số nguyên mà không làm tròn.

Ví dụ:

print(math.trunc(3.14)) # 3
print(int(3.14)) # 3
print(round(3.14)) # 3

Tóm lại, dù có nhiều hàm tương tự với hàm round() trong Python, nhưng mỗi hàm lại có cách hoạt động và ứng dụng khác nhau. Bạn cần phải hiểu rõ tính năng và cách sử dụng của từng hàm để có thể áp dụng chúng vào công việc lập trình của mình một cách hiệu quả nhất.

Những lưu ý khi sử dụng hàm round() trong Python

Khi sử dụng hàm round() trong Python, bạn cần lưu ý một số vấn đề để tránh gặp phải các lỗi không mong muốn. Dưới đây là những trường hợp sử dụng hàm round() sai cách và cách khắc phục:

Các trường hợp sử dụng hàm round() sai cách và cách khắc phục

 1. Làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn lên: Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số thập phân lên, bạn cần lưu ý rằng số sẽ được làm tròn lên nếu chữ số tiếp theo lớn hơn hoặc bằng 5. Tuy nhiên, nếu số đó là 5, hàm round() sẽ làm tròn lên hoặc xuống tùy thuộc vào chữ số trước nó. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, bạn nên sử dụng hàm ceil() để làm tròn số lên.

 2. Làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy làm tròn xuống: Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số thập phân xuống, bạn cần lưu ý rằng số sẽ được làm tròn xuống nếu chữ số tiếp theo nhỏ hơn hoặc bằng 5. Tuy nhiên, nếu số đó là 5, hàm round() sẽ làm tròn lên hoặc xuống tùy thuộc vào chữ số trước nó. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, bạn nên sử dụng hàm floor() để làm tròn số xuống.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm round() trong Python và cách xử lý

 1. Lỗi làm tròn sai kết quả: Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số, bạn cần lưu ý rằng kết quả có thể bị sai nếu máy tính của bạn sử dụng hệ số làm tròn saĐể giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm decimal trong Python để làm tròn số.

 2. Lỗi khi làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy quá lớn: Khi sử dụng hàm round() để làm tròn số với số chữ số sau dấu phẩy quá lớn, bạn có thể gặp phải lỗi OverflowError. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm format() để làm tròn số.

Với những lưu ý khi sử dụng hàm round() trong Python đã được giải thích, bạn có thể sử dụng hàm này một cách chính xác và hiệu quả hơn trong công việc lập trình của mình.

Lưu ý khi sử dụng hàm round() trong Python

Mặc dù hàm round() trong Python là một công cụ hữu ích để xử lý số học, tuy nhiên, để sử dụng nó hiệu quả, cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Các trường hợp sử dụng hàm round() sai cách và cách khắc phục

Một số trường hợp sử dụng hàm round() sai cách có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc không như mong đợĐể sử dụng hàm round() đúng cách, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Không sử dụng hàm round() để làm tròn số nguyên.
 • Tránh sử dụng hàm round() với số chữ số sau dấu phẩy thập phân là một nửa hoặc một số lẻ.
 • Không sử dụng hàm round() để làm tròn số trong các phép tính toán quan trọng.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm round() trong Python và cách xử lý

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm round() trong Python bao gồm:

 • Làm tròn sai kết quả do thiếu hiểu biết về cách hoạt động của hàm round() hoặc không đúng cú pháp.
 • Làm tròn sai kết quả do sử dụng số chữ số sau dấu phẩy thập phân không đúng.
 • Làm tròn sai kết quả do sử dụng hàm round() trong các phép tính toán quan trọng.

Để tránh những lỗi này, bạn cần lưu ý cách sử dụng hàm round() đúng cách, đảm bảo rằng các tham số được truyền vào hàm là chính xác và sử dụng hàm round() trong các phép tính toán không quan trọng.

Với những lưu ý khi sử dụng hàm round() trong Python đã được giải thích, bạn có thể sử dụng hàm này một cách hiệu quả và tránh các lỗi thường gặp. Hàm round() sẽ giúp cho việc xử lý số học trong Python trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Related Posts

ống Kính Ef Và Rf

Ống kính EF và RF: Định nghĩa và sự khác biệt

Tìm hiểu sự khác nhau giữa ống kính EF và RF của Canon. Bài viết đầy đủ và chi tiết về ống kính ef và rf cho máy ảnh của bạn.

Driver Intel Ac 9560

Giới thiệu về driver Intel AC 9560 – Tìm hiểu về một phần quan trọng của máy tính

Nếu bạn là người dùng máy tính, chắc hẳn bạn đã nghe nói về driver Intel AC 9560. Đây là một thành phần quan trọng của máy…

Sm Bus Controller Driver Windows 7

Hướng dẫn cài đặt SM Bus Controller driver cho Windows 7

Huong dan cai dat sm bus controller driver cho Windows 7 de giai quyet van de lien quan den bo dieu khien va tang toc do hoat dong he thong. Tai driver ngay!

Meme Ngày Mới

Giảm Stress Một Cách Hiệu Quả Với Meme Ngày Mới

Tìm hiểu cách xem và chia sẻ meme ngày mới để giảm stress và tăng cảm giác hạnh phúc. Bài viết hướng dẫn tìm kiếm và chia sẻ meme ngày mới hiệu quả.

Cách Chế Tạo Lò Luyện Kim Trong Minecraft

Cách tạo lò luyện kim trong Minecraft

Tìm hiểu cách chế tạo lò luyện kim trong Minecraft để tạo ra các vật phẩm quý giá như kim cương, vàng, sắt, giáp và vũ khí. Hãy đọc bài viết ngay!

Kabaneri Of The Iron Fortress Ss2

Kabaneri of the Iron Fortress SS2 – Tất cả những điều bạn cần biết

Khám phá tất cả những gì bạn cần biết về Kabaneri of the Iron Fortress SS2 – The Battle of Unato, bộ anime được mong đợi nhất của năm 2021.