Sidebar là gì? Cách tạo sidebar trên Wordpress đơn giản

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn là một người thường sử dụng website, cài đặt website sẽ hiểu được khái niệm Sidebar, để có thể sử dụng website tốt hơn thì bạn nên tìm hiểu và biết rõ hơn về Sidebar. Bài viết này sẽ hỗ trợ và giúp bạn hiểu hơn về sidebar, cùng tìm hiểu nhé.

Sidebar là gì?

Một website được biết sẽ có một số phần riêng biệt để giúp người dùng hay lâp trình viên biết để điều chỉnh các phần trong giao diện và sidebar là một thành phần trong đó. Trong Wordpress sẽ có các phần như Header, Footer, Body và Sidebar. Sidebar được hiểu là thành phần nằm bên trái hoặc bên phải của một website.

sidebar là gì
sidebar là gì

Cách tạo sidebar trên Wordpress

Sidebar là một thành phần của website và có khá nhiều cách để tạo được một sidebar. Thông thường trong các website đều có tích hợp sẳn. Nhưng nếu như bạn có nhu cầu tạo thêm hoặc website của bạn không có thể dùng 2 cách sau để đăng ký một sidebar bất kỳ.

Tạo Sidebar bằng code

Để sử dụng sidebar bạn cần đăng ký sidebar trong functions.php. Sử dụng hàm register_sidebar() để tạo 1 sidebar.

<?php
function my_custom_sidebar() {
register_sidebar( array (
'name' => __( 'Custom', 'your-theme-domain' ),
'id' => 'custom-side-bar',
'description' => __( 'Custom Sidebar', 'your-theme-domain' ),
'before_widget' => '<div class="widget-content">',
'after_widget' => "</div>",
'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
'after_title' => '</h3>', ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'my_custom_sidebar' );
?>

Các tham số bạn cần quan tâm là:

  • Name: Tên sidebar, tên này người dùng có thể thấy ở trang quản lý.
  • id: Phải là chữ thường, bạn sẽ sử dụng id hoặc name để gọi sidebar vào chủ đề của bạn thông qua hàm dynamic_sidebar().
  • description: Đoạn mô tả về sidebar, người dùng có thể thấy ở trang quản lý.
  • class: tên lớp css gắn vào đoạn html widget.
  • before_widget: Đoạn html đặt trước mỗi widget
  • after_widget: đoạn html đặt sau mỗi widget, thường là thẻ đóng của before_widget.
  • before_title: đoạn html đặt trước mỗi tiêu đề của widget.
  • after_title: đoạn html đặt sau mỗi tiêu đề, thường là thẻ đóng của before_title

Tạo hay thêm Sidebar bằng Plugin

Hiện nay do để tiện ích hơn cho người dùng. Đặc biệt là những người dùng không am hiểu về lập trình thì có thể sử dụng một số Plugin có sẳn.

Như bạn có thể dụng thử Plugin Custom Sidebars

Cách tạo Sidebar
Cách tạo Sidebar

Như vậy là ở trên mình đã giới thiệu cho các bạn hiểu hơn về Sidebar là gì? cũng nhưng cách tạo và thêm sidebar vào Wordpress với 2 cách thông dụng nhất. Nếu bạn có thể nắm vững các kiến thức này sẽ có thể dễ dàng hơn trong việc xây dựng website của mình hoặc của khách hàng. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button