Xóa bỏ chữ “Category:”, “Tags:”, “Author:” trong tiêu đề WordPress

5/5 - (1 bình chọn)

Trong WordPress, các chuyên mục, thẻ, tác giả được gọi chung là Archive, khi những bạn mua xem một Archive nào ấy trên web thì tiêu đề của Archive thường bắt đầu mang các từ “Category:”, “Tags:”, “Author:”; đối có tiếng nói trang là tiếng Việt thìa là “Chuyên mục:”, “Thẻ:”, “Tác giả:”.

Nhưng vì 1 lý do nào đó mà bạn thấy tiêu đề bắt đầu như vậy chẳng hay tí nào, chỉ muốn hiển thị tên của Archive ko thôi thì phương pháp sau đây sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Cách xóa chữ Category trong Wordpress

Xóa chữ “Category:”, “Tags:”, “Author:” trong tiêu đề WordPress trong code

Các bạn mở file functions.php và thêm vào bộ lọc get_the_archive_title. Các bạn cần chỉnh sửa trong file functions.php của giao diện con (Child Theme) để hạn chế nếu nâng cấp theme và mất đi cài đặt.

Loại bỏ “Category:”

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  }
  return $title;
});

Xóa chữ “Author:” trong tiêu đề

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Xóa tất cả

add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  } elseif ( is_tag() ) {
    $title = single_tag_title( '', false );
  } elseif ( is_author() ) {
    $title = '<span>' . get_the_author() . '</span>' ;
  }
  return $title;
});

Và như trên bạn sẽ có thể sử dụng một số đoạn code này để xóa đi dòng chữ Category hoặc Tag khó chịu kia dễ dàng. Mòng rằng với thông tin này có thể giúp ích được cho bạn.

Bài viết liên quan

Back to top button